Park v Galanovej je v súčasnosti čiastočne udržiavaný. Udržiavajú a kosia sa časti parku v bezprostrednej blízkosti budovy kaštieľa, kde sídli pošta a časti parku ktoré využívajú návštevníci pohostinstva. Plocha parku predstavuje 1,5 ha.

Park v Galanovej je v súčasnosti čiastočne udržiavaný. Udržiavajú a kosia sa časti parku v bezprostrednej blízkosti budovy kaštieľa, kde sídli pošta a časti parku ktoré využívajú návštevníci pohostinstva. Plocha parku predstavuje 1,5 ha.

Kaštieľ v Galanovej
Kaštieľ a park sa nachádza v juhozápadnej časti obce. Areál parku predstavuje najväčšiu súvislú parkovú plochu zelene v obci Lehnice. Kostru parku tvoria domáce druhy drevín, ktoré z dôsledku nedostatočnej údržby postupne prechádzajú do formy lesného porastu.

Kaštieľ a park sa nachádza v juhozápadnej časti obce. Areál parku predstavuje najväčšiu súvislú parkovú plochu zelene v obci Lehnice. Kostru parku tvoria domáce druhy drevín, ktoré z dôsledku nedostatočnej údržby postupne prechádzajú do formy lesného porastu.

Kaštieľ v Lehniciach
Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka kaštieľ a park v Socovciach tvorí najväčšiu parkovú plochu zelene v obci. Areál parku je od obce oddelený oplotením.
Celý areál je rozčlenený na viac sektorov, tak ako v dobe založenia.

Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka kaštieľ a park v Socovciach tvorí najväčšiu parkovú plochu zelene v obci. Areál parku je od obce oddelený oplotením. Celý areál je rozčlenený na viac sektorov, tak ako v dobe založenia.

Kaštieľ a park v Sokolovciach
Postupné pretváranie a zmena funkcie parku mala za následok vytratenie pôvodného slohu. Koncepcia prírodno-krajinárskeho parku je v súčasnosti nečitateľná. Umiestnením futbalového ihriska do centrálnej časti historického parku, sa značne narušila pôvodná koncipovaná výsadba.

Postupné pretváranie a zmena funkcie parku mala za následok vytratenie pôvodného slohu. Koncepcia prírodno-krajinárskeho parku je v súčasnosti nečitateľná. Umiestnením futbalového ihriska do centrálnej časti historického parku, sa značne narušila pôvodná koncipovaná výsadba.

Kaštieľ a park v Jablonici
Národní kulturní památka zámeček a park v Sokolnicích je významným prvkem kulturního dědictví. Historický park představuje významný komplex zeleně z historického a dendrologického hlediska, iz hlediska ochrany a tvorby životního prostředí. Park je nedílnou součástí zámečku a dotváří jeho historické prostředí.

Národní kulturní památka zámeček a park v Sokolnicích je významným prvkem kulturního dědictví. Historický park představuje významný komplex zeleně z historického a dendrologického hlediska, iz hlediska ochrany a tvorby životního prostředí. Park je nedílnou součástí...

Park v Sokolnicích
Původně barokní park s pozdější přírodně-krajinářských úprav je situován v intravilánu města Slavkova u Brna. Národní kulturní památka zámeček a park je významným prvkem kulturního dědictví.

Původně barokní park s pozdější přírodně-krajinářských úprav je situován v intravilánu města Slavkova u Brna. Národní kulturní památka zámeček a park je významným prvkem kulturního dědictví.

Zámek Slavkov
Národná kultúrna pamiatka kaštieľ a park v Dolnej Krupej je významným prvkom kultúrneho dedičstva. Historický park predstavuje významný komplex zelene z historického a dendrologického hľadiska, i z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia. Park je neoddeliteľnou súčasťou kaštieľa a dotvára jeho historické prostredie.

Národná kultúrna pamiatka kaštieľ a park v Dolnej Krupej je významným prvkom kultúrneho dedičstva. Historický park predstavuje významný komplex zelene z historického a dendrologického hľadiska, i z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia. Park je neoddeliteľnou...

Kaštieľ a park v Dolnej Krupej
Park se nachází v intravilánu města. Od okolí je oddělen zděným plotem, přičemž vstoupit se dá dvěma vstupy. Hlavní vstup do areálu parku se nachází východně a vedlejší vstup se nachází jižně. Území parku je nepravidelného obdélníkového tvaru, přičemž zámek je umístěn v severovýchodní části parku.

Park se nachází v intravilánu města. Od okolí je oddělen zděným plotem, přičemž vstoupit se dá dvěma vstupy. Hlavní vstup do areálu parku se nachází východně a vedlejší vstup se nachází jižně. Území parku je nepravidelného obdélníkového tvaru, přičemž zámek je...

Park a zámek v Ždánici
V súčasnosti je park udržiavaný, pravidelne kosený. V dôsledku zmeny hladiny spodnej vody v dôsledku vybudovania nového koryta, sú pôvodné dreviny značne poškodené. Pôvodná cestná sieť v dôsledku zdevastovania plochy úpravou potoka zanikla.

V súčasnosti je park udržiavaný, pravidelne kosený. V dôsledku zmeny hladiny spodnej vody v dôsledku vybudovania nového koryta, sú pôvodné dreviny značne poškodené. Pôvodná cestná sieť v dôsledku zdevastovania plochy úpravou potoka zanikla.

Kaštieľ a park v Trstíne
Areál parku je vo veľmi dobrom stave. V areáli parku sa v 90. rokoch 20. storočia realizovali rozsiahle úpravy, v rámci ktorých sa doplnila a ošetrila vegetácia, mobiliár, upravili chodníky, a oplotenie. Vybudoval sa podchod pod cestu, ktorá prechádza areálom parku.

Areál parku je vo veľmi dobrom stave. V areáli parku sa v 90. rokoch 20. storočia realizovali rozsiahle úpravy, v rámci ktorých sa doplnila a ošetrila vegetácia, mobiliár, upravili chodníky, a oplotenie. Vybudoval sa podchod pod cestu, ktorá prechádza areálom parku.

Kaštieľ a park v obci Rohov