Park v Lesných Kračanoch je založený na prírodno-krajinárskych kompozičných princípoch. Park je od okolia oddelený betónovým plotom. Do parku sa dá dostať dvoma vstupmi. Hlavná brána sa nachádza juhovýchodne od budovy kaštieľa.

Park v Lesných Kračanoch je založený na prírodno-krajinárskych kompozičných princípoch. Park je od okolia oddelený betónovým plotom. Do parku sa dá dostať dvoma vstupmi. Hlavná brána sa nachádza juhovýchodne od budovy kaštieľa.

Kaštieľ Kráľovičove Kračany
Chránený areál historického prírodno-krajinárskeho parku v okolí kaštieľa je neudržiavanom stave. Dreviny na riešenom území sú zväčša náletové. Koncept výsadby zanikol. Miestami sú v prehustenom poraste badateľné pôvodné vzácne druhy drevín, ktorých vek sa môže stanoviť na viac ako 150 rokov.

Chránený areál historického prírodno-krajinárskeho parku v okolí kaštieľa je neudržiavanom stave. Dreviny na riešenom území sú zväčša náletové. Koncept výsadby zanikol. Miestami sú v prehustenom poraste badateľné pôvodné vzácne druhy drevín, ktorých vek sa môže...

Kaštieľ a park v Abraháme
Pôvodná rozloha parku sa nezachovala. Bažantnica, ktorá bola v minulosti dominantou parkovej plochy, sa v súčasnosti využíva ako plocha pre pestovanie poľnohospodárskych plodín. Na území bažantnice sa zachovali torzá pôvodnej historickej aleje pagaštana konského – Aesculus hippocastanum, ktorá bola vysadená na os kaštieľa.

Pôvodná rozloha parku sa nezachovala. Bažantnica, ktorá bola v minulosti dominantou parkovej plochy, sa v súčasnosti využíva ako plocha pre pestovanie poľnohospodárskych plodín. Na území bažantnice sa zachovali torzá pôvodnej historickej aleje pagaštana konského – Aesculus...

Zámok Holíč
Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka kaštieľ a park v Socovciach tvorí najväčšiu parkovú plochu zelene v obci. Areál parku je od obce oddelený oplotením.
Celý areál je rozčlenený na viac sektorov, tak ako v dobe založenia.

Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka kaštieľ a park v Socovciach tvorí najväčšiu parkovú plochu zelene v obci. Areál parku je od obce oddelený oplotením. Celý areál je rozčlenený na viac sektorov, tak ako v dobe založenia.

Kaštieľ a park v Sokolovciach
V súčasnosti je park udržiavaný, pravidelne kosený. V dôsledku zmeny hladiny spodnej vody v dôsledku vybudovania nového koryta, sú pôvodné dreviny značne poškodené. Pôvodná cestná sieť v dôsledku zdevastovania plochy úpravou potoka zanikla.

V súčasnosti je park udržiavaný, pravidelne kosený. V dôsledku zmeny hladiny spodnej vody v dôsledku vybudovania nového koryta, sú pôvodné dreviny značne poškodené. Pôvodná cestná sieť v dôsledku zdevastovania plochy úpravou potoka zanikla.

Kaštieľ a park v Trstíne
Zámecký park v Blansku se nachází v intravilánu města v historickém centru starého města. Území parku je nepravidelného tvaru, přičemž zámek je umístěn v jeho jihozápadní části. Zámek se využívá jako městské muzeum.

Zámecký park v Blansku se nachází v intravilánu města v historickém centru starého města. Území parku je nepravidelného tvaru, přičemž zámek je umístěn v jeho jihozápadní části. Zámek se využívá jako městské muzeum.

Zámecký park v Blansku
Zámocký park leží v juhozápadnej časti mesta Hlohovec. Zachované vegetačné plochy a porasti sú hodnotné z hľadiska historického, ekologického, dendrologického, mikroklimatického, ale aj edukatívného hľadiska.

Zámocký park leží v juhozápadnej časti mesta Hlohovec. Zachované vegetačné plochy a porasti sú hodnotné z hľadiska historického, ekologického, dendrologického, mikroklimatického, ale aj edukatívného hľadiska.

Zámocký park v Hlohovci
Chránený areál prírodno-krajinárskeho parku, ktorý prechádza svojou druhovou skladbou a rozmanitosťou do dendrologického typu parku, sa v súčasnosti nachádza na ploche 6,5 ha. Park je udržiavaný, no vegetácia nesie stopy poškodenia spôsobené prehustenosťou výsadby z minulosti.

Chránený areál prírodno-krajinárskeho parku, ktorý prechádza svojou druhovou skladbou a rozmanitosťou do dendrologického typu parku, sa v súčasnosti nachádza na ploche 6,5 ha. Park je udržiavaný, no vegetácia nesie stopy poškodenia spôsobené prehustenosťou výsadby z minulosti.

Kaštieľ a park v Rakoviciach
Park v Židlochovicích je v péči Státních lesů ČR. Zámek a park se nacházejí v intravilánu města, západně od řeky Svratka. Území parku má v současnosti tvar písmene T.

Park v Židlochovicích je v péči Státních lesů ČR. Zámek a park se nacházejí v intravilánu města, západně od řeky Svratka. Území parku má v současnosti tvar písmene T.

Park v Židlochovicích
Národní kulturní památka zámek a park v Boskovicích je v skromných rukách. Objekt zámečku je rekonstruován, území parku je revitalizované a pravidelně udržované. Park je lokalizován na jižní periferii města Boskovice.

Národní kulturní památka zámek a park v Boskovicích je v skromných rukách. Objekt zámečku je rekonstruován, území parku je revitalizované a pravidelně udržované. Park je lokalizován na jižní periferii města Boskovice.

Zámek a park v Boskovicích