Park je založený na prírodno-krajinárskych kompozičných princípoch. Cestná sieť je nepravidelná. Pôvodné komunikácie sú v prevažnej miere zaniknuté. Okolo budovy kaštieľa je vytvorené malé nádvorie. Povrchovú úpravu tejto plochy tvorí minerálny betón.

Park je založený na prírodno-krajinárskych kompozičných princípoch. Cestná sieť je nepravidelná. Pôvodné komunikácie sú v prevažnej miere zaniknuté. Okolo budovy kaštieľa je vytvorené malé nádvorie. Povrchovú úpravu tejto plochy tvorí minerálny betón.

Kaštieľ a park Pečeňady
Chránený areál prírodno-krajinárskeho parku, ktorý prechádza svojou druhovou skladbou a rozmanitosťou do dendrologického typu parku, sa v súčasnosti nachádza na ploche 6,5 ha. Park je udržiavaný, no vegetácia nesie stopy poškodenia spôsobené prehustenosťou výsadby z minulosti.

Chránený areál prírodno-krajinárskeho parku, ktorý prechádza svojou druhovou skladbou a rozmanitosťou do dendrologického typu parku, sa v súčasnosti nachádza na ploche 6,5 ha. Park je udržiavaný, no vegetácia nesie stopy poškodenia spôsobené prehustenosťou výsadby z minulosti.

Kaštieľ a park v Rakoviciach
Chránený areál historického prírodno-krajinárskeho parku v okolí kaštieľa je neudržiavanom stave. Dreviny na riešenom území sú zväčša náletové. Koncept výsadby zanikol. Miestami sú v prehustenom poraste badateľné pôvodné vzácne druhy drevín, ktorých vek sa môže stanoviť na viac ako 150 rokov.

Chránený areál historického prírodno-krajinárskeho parku v okolí kaštieľa je neudržiavanom stave. Dreviny na riešenom území sú zväčša náletové. Koncept výsadby zanikol. Miestami sú v prehustenom poraste badateľné pôvodné vzácne druhy drevín, ktorých vek sa môže...

Kaštieľ a park v Abraháme
Zámocký park leží v juhozápadnej časti mesta Hlohovec. Zachované vegetačné plochy a porasti sú hodnotné z hľadiska historického, ekologického, dendrologického, mikroklimatického, ale aj edukatívného hľadiska.

Zámocký park leží v juhozápadnej časti mesta Hlohovec. Zachované vegetačné plochy a porasti sú hodnotné z hľadiska historického, ekologického, dendrologického, mikroklimatického, ale aj edukatívného hľadiska.

Zámocký park v Hlohovci
Zámecká zahrada leží uprostřed historického centra města Vyškov. Zahrada si nezachovala svou původní rozlohu. Část zahrady, která přímo navazovala na budovu zámečku, byla narušena výstavbou sportoviště. Plocha sportoviště zabrala polovinu plochy zahrady.

Zámecká zahrada leží uprostřed historického centra města Vyškov. Zahrada si nezachovala svou původní rozlohu. Část zahrady, která přímo navazovala na budovu zámečku, byla narušena výstavbou sportoviště. Plocha sportoviště zabrala polovinu plochy zahrady.

Zámek se zahradou ve Vyškově
V súčasnosti je park udržiavaný, pravidelne kosený. V dôsledku zmeny hladiny spodnej vody v dôsledku vybudovania nového koryta, sú pôvodné dreviny značne poškodené. Pôvodná cestná sieť v dôsledku zdevastovania plochy úpravou potoka zanikla.

V súčasnosti je park udržiavaný, pravidelne kosený. V dôsledku zmeny hladiny spodnej vody v dôsledku vybudovania nového koryta, sú pôvodné dreviny značne poškodené. Pôvodná cestná sieť v dôsledku zdevastovania plochy úpravou potoka zanikla.

Kaštieľ a park v Trstíne
Původně barokní park s pozdějšími přírodně-krajinářskými úpravami je situován v intravilánu města Valtice. Historický park představuje významný komplex zeleně z historického, dendrologického, mikroklimatického, ale i edukativního hlediska, iz hlediska ochrany a tvorby životního prostředí.

Původně barokní park s pozdějšími přírodně-krajinářskými úpravami je situován v intravilánu města Valtice. Historický park představuje významný komplex zeleně z historického, dendrologického, mikroklimatického, ale i edukativního hlediska, iz hlediska ochrany a tvorby...

Zámek a park ve Valticích
Národná kultúrna pamiatka kaštieľ a park v Dolnej Krupej je významným prvkom kultúrneho dedičstva. Historický park predstavuje významný komplex zelene z historického a dendrologického hľadiska, i z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia. Park je neoddeliteľnou súčasťou kaštieľa a dotvára jeho historické prostredie.

Národná kultúrna pamiatka kaštieľ a park v Dolnej Krupej je významným prvkom kultúrneho dedičstva. Historický park predstavuje významný komplex zelene z historického a dendrologického hľadiska, i z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia. Park je neoddeliteľnou...

Kaštieľ a park v Dolnej Krupej
Areál záhrady je oplotený, verejnosti neprístupný. Slúži výlučne pre návštevníkov sanatória.  Do záhrady sa dá vstúpiť cez dva vstupy a to cez objekt kaštieľa a cez kovanú bránu nachádzajúcu sa južne od budovy kaštieľa. Pôvodná rozloha záhrady sa nezachovala, rozloha sa zmenšila zhruba o dve tretiny.

Areál záhrady je oplotený, verejnosti neprístupný. Slúži výlučne pre návštevníkov sanatória. Do záhrady sa dá vstúpiť cez dva vstupy a to cez objekt kaštieľa a cez kovanú bránu nachádzajúcu sa južne od budovy kaštieľa. Pôvodná rozloha záhrady sa nezachovala, rozloha...

Kaštieľ so záhradou v Čakanoch
Kaštieľ a park sa nachádza v juhozápadnej časti obce. Areál parku predstavuje najväčšiu súvislú parkovú plochu zelene v obci Lehnice. Kostru parku tvoria domáce druhy drevín, ktoré z dôsledku nedostatočnej údržby postupne prechádzajú do formy lesného porastu.

Kaštieľ a park sa nachádza v juhozápadnej časti obce. Areál parku predstavuje najväčšiu súvislú parkovú plochu zelene v obci Lehnice. Kostru parku tvoria domáce druhy drevín, ktoré z dôsledku nedostatočnej údržby postupne prechádzajú do formy lesného porastu.

Kaštieľ v Lehniciach