Chránený areál historického prírodno-krajinárskeho parku v okolí kaštieľa je neudržiavanom stave. Dreviny na riešenom území sú zväčša náletové. Koncept výsadby zanikol. Miestami sú v prehustenom poraste badateľné pôvodné vzácne druhy drevín, ktorých vek sa môže stanoviť na viac ako 150 rokov.

Chránený areál historického prírodno-krajinárskeho parku v okolí kaštieľa je neudržiavanom stave. Dreviny na riešenom území sú zväčša náletové. Koncept výsadby zanikol. Miestami sú v prehustenom poraste badateľné pôvodné vzácne druhy drevín, ktorých vek sa môže...

Kaštieľ a park v Abraháme
Chránený areál prírodno-krajinárskeho parku, ktorý prechádza svojou druhovou skladbou a rozmanitosťou do dendrologického typu parku, sa v súčasnosti nachádza na ploche 6,5 ha. Park je udržiavaný, no vegetácia nesie stopy poškodenia spôsobené prehustenosťou výsadby z minulosti.

Chránený areál prírodno-krajinárskeho parku, ktorý prechádza svojou druhovou skladbou a rozmanitosťou do dendrologického typu parku, sa v súčasnosti nachádza na ploche 6,5 ha. Park je udržiavaný, no vegetácia nesie stopy poškodenia spôsobené prehustenosťou výsadby z minulosti.

Kaštieľ a park v Rakoviciach
Národní kulturní památka zámek a park v Boskovicích je v skromných rukách. Objekt zámečku je rekonstruován, území parku je revitalizované a pravidelně udržované. Park je lokalizován na jižní periferii města Boskovice.

Národní kulturní památka zámek a park v Boskovicích je v skromných rukách. Objekt zámečku je rekonstruován, území parku je revitalizované a pravidelně udržované. Park je lokalizován na jižní periferii města Boskovice.

Zámek a park v Boskovicích
Park v Lesných Kračanoch je založený na prírodno-krajinárskych kompozičných princípoch. Park je od okolia oddelený betónovým plotom. Do parku sa dá dostať dvoma vstupmi. Hlavná brána sa nachádza juhovýchodne od budovy kaštieľa.

Park v Lesných Kračanoch je založený na prírodno-krajinárskych kompozičných princípoch. Park je od okolia oddelený betónovým plotom. Do parku sa dá dostať dvoma vstupmi. Hlavná brána sa nachádza juhovýchodne od budovy kaštieľa.

Kaštieľ Kráľovičove Kračany
Zámek a park se nachází v extravilánu obce Lechovice v části u zámku severovýchodně od obce. Území parku má v půdorysu nepravidelný tvar, přičemž zámek je umístěn excentricky v jeho severní části. Park je od okolí oddělen zděným plotem. Do areálu se dá vstoupit jižním vstupem, který je zároveň hlavním vstupem do areálu a severním vstupem.

Zámek a park se nachází v extravilánu obce Lechovice v části u zámku severovýchodně od obce. Území parku má v půdorysu nepravidelný tvar, přičemž zámek je umístěn excentricky v jeho severní části. Park je od okolí oddělen zděným plotem. Do areálu se dá vstoupit...

Zámek a park v Lechovicích
Národní kulturní památka hrad a park Špilberk je významným prvkem kulturního dědictví. Hradní kopec se sady založenými v roce 1861 je výraznou součástí urbanistické kompozice městského půdoryse a plní funkci ekologickou, mikroklimatické, hygienickou a rekreační.

Národní kulturní památka hrad a park Špilberk je významným prvkem kulturního dědictví. Hradní kopec se sady založenými v roce 1861 je výraznou součástí urbanistické kompozice městského půdoryse a plní funkci ekologickou, mikroklimatické, hygienickou a rekreační.

Hrad a park Špilberk
Zámocký park leží v juhozápadnej časti mesta Hlohovec. Zachované vegetačné plochy a porasti sú hodnotné z hľadiska historického, ekologického, dendrologického, mikroklimatického, ale aj edukatívného hľadiska.

Zámocký park leží v juhozápadnej časti mesta Hlohovec. Zachované vegetačné plochy a porasti sú hodnotné z hľadiska historického, ekologického, dendrologického, mikroklimatického, ale aj edukatívného hľadiska.

Zámocký park v Hlohovci
Park je založený na prírodno-krajinárskych kompozičných princípoch. Cestná sieť je nepravidelná. Pôvodné komunikácie sú v prevažnej miere zaniknuté. Okolo budovy kaštieľa je vytvorené malé nádvorie. Povrchovú úpravu tejto plochy tvorí minerálny betón.

Park je založený na prírodno-krajinárskych kompozičných princípoch. Cestná sieť je nepravidelná. Pôvodné komunikácie sú v prevažnej miere zaniknuté. Okolo budovy kaštieľa je vytvorené malé nádvorie. Povrchovú úpravu tejto plochy tvorí minerálny betón.

Kaštieľ a park Pečeňady
Areál zámeckého parku se nachází v centrální části města Veselí nad Moravou. Z východní strany vytváří přirozenou hranici území parku řeka Morava. Řeka dále pokračuje plochou parku, přičemž ji rozděluje na dvě části, které jsou navzájem propojeny lávkou.

Areál zámeckého parku se nachází v centrální části města Veselí nad Moravou. Z východní strany vytváří přirozenou hranici území parku řeka Morava. Řeka dále pokračuje plochou parku, přičemž ji rozděluje na dvě části, které jsou navzájem propojeny lávkou.

Veselí nad Moravou
Postupné pretváranie a zmena funkcie parku mala za následok vytratenie pôvodného slohu. Koncepcia prírodno-krajinárskeho parku je v súčasnosti nečitateľná. Umiestnením futbalového ihriska do centrálnej časti historického parku, sa značne narušila pôvodná koncipovaná výsadba.

Postupné pretváranie a zmena funkcie parku mala za následok vytratenie pôvodného slohu. Koncepcia prírodno-krajinárskeho parku je v súčasnosti nečitateľná. Umiestnením futbalového ihriska do centrálnej časti historického parku, sa značne narušila pôvodná koncipovaná výsadba.

Kaštieľ a park v Jablonici