Areál parku je vo veľmi dobrom stave. V areáli parku sa v 90. rokoch 20. storočia realizovali rozsiahle úpravy, v rámci ktorých sa doplnila a ošetrila vegetácia, mobiliár, upravili chodníky, a oplotenie. Vybudoval sa podchod pod cestu, ktorá prechádza areálom parku.

Areál parku je vo veľmi dobrom stave. V areáli parku sa v 90. rokoch 20. storočia realizovali rozsiahle úpravy, v rámci ktorých sa doplnila a ošetrila vegetácia, mobiliár, upravili chodníky, a oplotenie. Vybudoval sa podchod pod cestu, ktorá prechádza areálom parku.

Kaštieľ a park v obci Rohov
Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka kaštieľ a park v Socovciach tvorí najväčšiu parkovú plochu zelene v obci. Areál parku je od obce oddelený oplotením.
Celý areál je rozčlenený na viac sektorov, tak ako v dobe založenia.

Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka kaštieľ a park v Socovciach tvorí najväčšiu parkovú plochu zelene v obci. Areál parku je od obce oddelený oplotením. Celý areál je rozčlenený na viac sektorov, tak ako v dobe založenia.

Kaštieľ a park v Sokolovciach
Zámecký park v měste Moravský Krumlov je součástí historického centra města. Nachází se v jeho západní části. Park je koncipován na základě přírodně-krajinářských kompozičních principech, a tvoří významnou součást města.

Zámecký park v měste Moravský Krumlov je součástí historického centra města. Nachází se v jeho západní části. Park je koncipován na základě přírodně-krajinářských kompozičních principech, a tvoří významnou součást města.

Zámecký park  Moravský Krumlov
Park je založený na prírodno-krajinárskych kompozičných princípoch. Cestná sieť je nepravidelná. Pôvodné komunikácie sú v prevažnej miere zaniknuté. Okolo budovy kaštieľa je vytvorené malé nádvorie. Povrchovú úpravu tejto plochy tvorí minerálny betón.

Park je založený na prírodno-krajinárskych kompozičných princípoch. Cestná sieť je nepravidelná. Pôvodné komunikácie sú v prevažnej miere zaniknuté. Okolo budovy kaštieľa je vytvorené malé nádvorie. Povrchovú úpravu tejto plochy tvorí minerálny betón.

Kaštieľ a park Pečeňady
Národní kulturní památka zámeček a park v Sokolnicích je významným prvkem kulturního dědictví. Historický park představuje významný komplex zeleně z historického a dendrologického hlediska, iz hlediska ochrany a tvorby životního prostředí. Park je nedílnou součástí zámečku a dotváří jeho historické prostředí.

Národní kulturní památka zámeček a park v Sokolnicích je významným prvkem kulturního dědictví. Historický park představuje významný komplex zeleně z historického a dendrologického hlediska, iz hlediska ochrany a tvorby životního prostředí. Park je nedílnou součástí...

Park v Sokolnicích
Chránený areál Park v Hubiciach predstavuje svojou rozlohou najväčší parkový objekt v okrese mesta Dunajská Streda. Územie pôvodného prírodno-krajinárskeho parku predstavuje svojou rozlohou významnú plochu zelene v rámci intravilánu obce, ale aj extravilánu. Objekt parku vytvára neoddeliteľnú súčasť okolia kaštieľa.

Chránený areál Park v Hubiciach predstavuje svojou rozlohou najväčší parkový objekt v okrese mesta Dunajská Streda. Územie pôvodného prírodno-krajinárskeho parku predstavuje svojou rozlohou významnú plochu zelene v rámci intravilánu obce, ale aj extravilánu. Objekt parku...

Kaštieľ v Hubiciach
Národní kulturní památka hrad a park Špilberk je významným prvkem kulturního dědictví. Hradní kopec se sady založenými v roce 1861 je výraznou součástí urbanistické kompozice městského půdoryse a plní funkci ekologickou, mikroklimatické, hygienickou a rekreační.

Národní kulturní památka hrad a park Špilberk je významným prvkem kulturního dědictví. Hradní kopec se sady založenými v roce 1861 je výraznou součástí urbanistické kompozice městského půdoryse a plní funkci ekologickou, mikroklimatické, hygienickou a rekreační.

Hrad a park Špilberk
Areál zámeckého parku se nachází v centrální části města Veselí nad Moravou. Z východní strany vytváří přirozenou hranici území parku řeka Morava. Řeka dále pokračuje plochou parku, přičemž ji rozděluje na dvě části, které jsou navzájem propojeny lávkou.

Areál zámeckého parku se nachází v centrální části města Veselí nad Moravou. Z východní strany vytváří přirozenou hranici území parku řeka Morava. Řeka dále pokračuje plochou parku, přičemž ji rozděluje na dvě části, které jsou navzájem propojeny lávkou.

Veselí nad Moravou
Původně barokní park s pozdější přírodně-krajinářských úprav je situován v intravilánu města Slavkova u Brna. Národní kulturní památka zámeček a park je významným prvkem kulturního dědictví.

Původně barokní park s pozdější přírodně-krajinářských úprav je situován v intravilánu města Slavkova u Brna. Národní kulturní památka zámeček a park je významným prvkem kulturního dědictví.

Zámek Slavkov
Současná podoba zámecké zahrady v Bučovicích byla založena v letech 1960 – 1965 podle návrhu Dobroslavy Menclové, Jiřiho Grabmullera a Bohdana Wagnera, realizátorem byl Zdeněk Horsak.

Současná podoba zámecké zahrady v Bučovicích byla založena v letech 1960 – 1965 podle návrhu Dobroslavy Menclové, Jiřiho Grabmullera a Bohdana Wagnera, realizátorem byl Zdeněk Horsak.

Park a zámek v Bučovicích